THANH TÙNG FORKLIFT

Địa chỉ: Kiều Sơn – Đằng Lâm Hải Phòng

Mail: haiphongcm.com@gmail.com

Điện thoại: 0868.719.222

Website: www.haiphongcm.com

Phục vụ 24h tại Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận!